Oferta

Firma CARMEN specjalizuje się w świadczeniu usług transportowych w kraju i za granicą wykorzystując własny tabor od 3,5 t do 7,5 t.
Nasza oferta ukierunkowana jest na obsługę transportu w takich krajach jak:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Oferujemy także:

  • szybkie i ekspresowe przewozy małymi samochodami o ładowności do 1,5 tony
  • przewozy autami o ładowności 3,5 tony
  • przewozy samochodami ciężarowymi o ładowności 7,5 tony

Każdy powierzony nam ładunek jest objęty ubezpieczeniem OCP (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu międzynarodowym i krajowym), a na życzenie Klienta możemy na korzystnych warunkach dodatkowo ubezpieczyć towar.

Wszystkie przewozy realizowane są na podstawie konwencji CMR, Prawa Przewozowego oraz Kodeksu Prawa Cywilnego.

Skorzystaj z formularza zapytania ofertowego »

mapa_zasiegu